сряда, 9 септември 2015 г.

ЗАПИСВАНИЯ за 2016г.

Записванията за дати за граждански брак през 2016 г. ще започнат на 02.11.2015г.

Необходими документи - 2 лични карти