четвъртък, 11 април 2013 г.

Контакти

Бюро за записване и услуги - 032/ 63 11 49 , 087 954 96 30
 /информация за свободни дати, справки/

Служебна стая - 032/ 62 60 54

Необходими документи за записване на дата , такси...

Дати за граждански брак се записват единствено в бюро " Обредни услуги " - Централен дом на младоженците , ет . 1

За Централен Обреден Дом , зала "Лотос" , ритуална зала 
" Тракия " и изнесен ритуал - 6 лв.
За зала " Пълдин " - 42 лв./ не функционира/

Необходими документи за записване на дата : 2 лични карти на младоженците /копие или оригинал/

Видове ритуали , цени

Централен Обреден Дом :

Ритуал с музика на запис : 
понеделник - четвъртък - 60 лв.
петък - 96 лв

Ритуал с оркестър /цигулка, пиано, флейта/
понеделник-неделя - 138 лв.

Сватбен ритуал " Тракийска сватба " - фолклорен
понеделник - неделя - 258 лв.

Зала "Лотос "

Ритуал с музика на запис :
понеделник - четвъртък - 60 лв.
петък - 96 лв.

Ритуал с оркестър /цигулка, пиано, флейта/
понеделник - неделя - 138 лв.


Сватбени ритуал " Тракийска сватба " - фолклорен
понеделник - неделя - 258 лв.

Изнесен ритуал 

Място за провеждане : 

- ресторант , паметник на културата /Античен театър, територията на Архитектурно-исторически резерват 
„ Старинен Пловдив " / , музеи, арт-галерии..

Изисквания към мястото:

- ресторантът да е на територията на Община Пловдив /гр.Пловдив/ .

Цени: 

- класически изнесен ритуал - 240 лв.
- изнесен " Тракийска сватба " - 360 лв.


 

 

Ритуални зали - гр.ПловдивЦентрален Обреден Дом - ул. Хр.Г.Данов 36
капацитет : 80  човека

Зала "Лотос" - ул. Хр.Г.Данов 34
капацитет : 80  човека

Обреден Дом "Пълдин" - ул. Съборна 23
капацитет : 50  човека

Ритуална зала "Тракия" - жк.Тракия, бул. Освобождение 63
капацитет : 100  човека